Skulpūras 21. gs

Pamazām abi slavenie viduslaiku Rīgas pils simboli – Dievmātes un Valtera fon Pletenberga akmens augšcilņi – nonākuši kritiskā stāvoklī un draud sabrukt. 1998. gada rudenī toreiz pastāvošā Rīgas pils pārvalde lūdza Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Mākslas pieminekļu ekspertu padomi novērtēt abu skulptūru tehnisko stāvokli. Padome deva šādu slēdzienu: „Apskates gaitā tika konstatēts, ka skulptūru stāvoklis ir ļoti slikts – vizuāli konstatējami akmens materiāla sabrukšanas procesi, kuru rezultātā notiek atsevišķu detaļu nodrupšana. Domājams, ka sairšanas process notiek arī zem virsējās garozas. Visu skulptūru virsmu klāj bieza netīrumu kārta, kas kopā ar nobirumu laukumiem veido absolūti nepieņemamu, degradējošu pieminekļa izskatu.” Pēc 1999. gadā veiktajām izpētēm Latvijas speciālisti secināja, ka tik sarežģītiem darbiem kā skulptūru restaurācija viņiem trūkst pieredzes. Tāpēc Rīgas pils pārvalde konsultējās ar vairākām Eiropas akmens restaurācijas laboratorijām par iespējām sadarboties, lai glābtu šos unikālos akmens tēlus. Visatsaucīgākie bija Vācijas akmens materiālu restaurācijas centra darbinieki, kas bija ar mieru gan apmācīt restauratorus no Latvijas, gan palīdzēt ar instrumentiem, materiāliem un arī finansiāli, lai skulptūru restaurācija notiktu mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošā līmenī. Pēc Rīgas pils aprūpes un apsaimniekošanas reorganizācijas iespējamā restaurācija nav sākta.

Foto: uzņems pirms 10 gadiem

Rīgas pilī kā Latvijas valsts prezidenta rezidencei, ir īpaša nozīme valsts un tautas dzīvē, tāpēc tās vēsturiskiem simboliem – skulptūrām – jābūt sakārtotām. Saņemot arhibīskapa Zbigņeva Stankēviča atbalstu un svētību, tika nodibināts Rīgas pils Dievmātes fonds. Dibinātāji ir septiņi cilvēki, no kuriem ievēlēta valde trīs cilvēku sastāvā – Lilija Jančevska, Silvija Līmane un Māris Šternmanis. Sabiedriskās organizācijas mērķi un uzdevumi – atjaunot Rīgas pils Dievmātes atpazīstamību un atdzīvināt tās godināšanu Latvijā. Fonda darbību atbalsta A/S Valsts Nekustāmo Īpašumu aģentūra, Rīgas pils atjaunošanas padome un Valsts kultūras pieminekļus aizsardzības inspekcija.

This post is also available in: English, French